Д-Р ЩЕРЮ ЩЕРЕВ

Д-Р ЩЕРЮ ЩЕРЕВ


Дата и място на раждане-07.04.1966 год.гр.Айтос,област Бургаска

Образование:
Висше образование:медицина-ВМИ гр.Варна през 1992 год

Професионална кариера:
1. Военен лекар,началник медицинска служба от 1992- 1999 год.
2.Лекар невролог в МБАЛ-гр.Бургас от 1999 год.-2000 год.
3. Завеждащ неврологичен кабинет в Мед.център от 2000 год.-2012 год.
4. Началник неврологично отдел. МБАЛ-гр.Айтос от 2005- 2006 год.
5. Невролог в Мед.център..Д-р Маджуров ..ООД,гр.Бургас.
5.Невролог в УМБАЛ-Бургас,неврологично отделение от октомври 2013 год.
Специализации:
1.Неврология от 1994-1999 год.
2. Доплерова сонография :сертификат от март 2003 год.
3.Следдипломна квалификация по ..Съвременна терапия на неврологичните заболявания-2009 г.МУ-София.