Ретинален лазер

Основен метод за лечение на заболяванията на ретината- диабет , макулена дегенерация, съдови заболявания и периферни дегенерации.Единствено лазерната коагулация (когато може да бъде извършена и то правилно) може да стабилизира състоянието на вашата ретина в дългосрочен план. С помощта на лазертерапията загубата на зрението при пациенти с непролиферативна диабетна ретинопатия (НПДР) се предотвратява в повече от 70% от случаите. Важно е да се знае, че лазерната терапия невинаги подобрява зрението, но е необходима за спиране на по-нататъшното му влошаване. Пациентите с пролиферативна диабетна ретинопатия се нуждаят от обработка на цялата ретина. Това лечение се нарича ПЛК (панретинна лазер коагулация). Премахвайки неоваскуларизациите, ПЛК намалява риска от тежка загуба на зрението. Лечението е амбулаторно и изисква от 3 до 6 лазерни сеанса от по 5 до 15 минути всеки.При съдови заболявания чрез ретиналния лазер целим ограничаване на отока , хеморагиите и пролиферациите на засегнатия участък .При периферните дегенерации,както и при дупки, схизи , надигания ретиналния лазер укрепва засегнатата зона и я изолира.В този случай е необходимо да се направи цялостен периферен лазерен серклаж.