Глаукома

Какво представлява глаукомата?

Глаукома

Глаукомата обхваща група дегенеративни заболявания, причиняващи типични увреждания на зрителния нерв и зрителното поле. В 2/3 от случаите тези промени се дължат на повишено вътреочно налягане, а в 1/3 от случаите – на съдови промени.

Кое вътреочно налягане е нормално?

За всеки пациент съществува индивидуална норма за вътреочно налягане. Нормално е това налягане, при което не съществува опасност от увреждане на зрителния нерв и зрителното поле. Счита се, че границите за нормално вътреочно налягане са между 10 и 20 mm Hg, но при някои състояния като например глаукома с изразени увреждания на зрителния нерв и наличието на други фактори като атеросклероза, диабет и др., се налага BOH да е под 18 mm Hg, за да се спре прогресирането на глаукомните увреждания.

Компютърна периметрия - диагностика на глаукома

Какви видове глаукома има?

Когато глаукомата се развива веднага или наскоро след раждането, тя е “вродена” или “конгенитална”. В по-късна възраст различаваме “детска” или “юношеска” глаукома. Най-разпространена е глаукомата след 35-годишна възраст, която не е свързана с други очни заболявания – т.нар. “първична глаукома”. Ако заболяването се дължи на други очни заболявания като възпаления, промени в лещата, трамви и др., тя се нарича вторична глаукома.

Какви са глаукомните симптоми?

В зависимост от вида си глаукомата може да протече почти безсимптомно подобно на “старческото перде” (катаракта), без болки и други оплаквания освен намаление на зрението, дефекти и стеснение на зрителното поле или протича с пристъпи от силно повишение на вътреочното налягане. То се съпровожда от болки в съответното око, слепоочието и половината глава, притъмняване, намаление на зрението, цветни кръгове, гадене, повръщане. Ако заболяването не се лекува, глаукомните увреждания на зрителния нерв и зрителното поле необратимо прогресират до пълна слепота.

Какви изследвания са необходими за диагностициране на заболяването?

Това са: оглеждане на предния очен сегмент, измерване на вътреочното налягане, оглед на зрителния нерв чрез офталмоскопия, изследвания на неврофибрилерен слой (HRT и OCT), изследване на зрителното поле (периметрия), и на камерния ъгъл (гониоскопия).

Лечение

глаукома

Лечението цели чрез лекарства, лазерни интервенции или операции да се понижи вътреочното налягане и да се спре прогресирането на глаукомните увреждания.

Кога се налага лазерно или оперативно лечение?

До тях се прибягва, когато с лекарствени средства не се постига желаното понижение на вътреочното налягане и глаукомните увреждания прогресират.

Цел на операцията и оперативен риск

Операциите за глаукома възстановяват нормалните пътища на оток като създават нов път за отичане на вътреочната течност или намаляват продукцията й. Успеваемостта на антиглаукомните операции е 80-90%. Те не водят до подобрение на зрението, но могат да го запазят до състоянието, в което е до момента.

При всяка оперативна глаукома интервенция има малък риск от усложнения като кръвоизливи, възпаления, силно оперативно понижение на вътреочното налягане, потъмнение на лещата и др., но те са несравними с риска от необратима загуба на зрението, в случай че се откаже оперативно лечение.
След фистулизиращите операции (трабекулектомия) вътреочната течност се оттича през създадена фистула и образува надигане на конюнктивата под горния клепач (филтрационна възглавничка), което може да причини чувство на глождене и дразнене. Необходимо е спазване на нужната хигиена и временна употреба на противовъзпалителни капки и мехлеми.
Само ранното откриване на заболяването и своевременното лечение могат да запазят зрението при болните от глаукома.

Скрининг за ГЛАУКОМА

Глаукомата е втората най-честа причина за слепота в световен мащаб. Повече от 4 млн.души по света са загубили зрението си в следствие на заболяване от глаукома.В много случаи тя протича напълно безсимптомно и се диагностицира твърде късно. Повече от половината болни от глаукома пациенти не знаят,че са заболели и не се лекуват. Ако се открие навреме и се провежда лечение, зрението може да бъде запазено. Не отлагайте – в началото на март всяка година можете безплатно да проверите това.

EX-PRESS® глаукома филтриращ имплант

глаукома EX-PRESS™ EX-PRESS®

EX-PRESS™ Глаукома филтриращо устройство е малко устройство – с размерите на оризово зърно, което се имплантира между вътрешната и външната част на окото. EX-PRESS™ Глаукома филтриращо устройство осигурява правилната работа на дренажната система на окото, която е била повредена от глаукома.